Wollemia

Sevärt just nu

Med början våren 2003 introducerar vi en särskild avdelning på hemsidan, där vi presenterar en växt som just nu är extra sevärd i trädgården. Allt eftersom växtåret fortskrider lyfter vi här fram nya sevärdheter. 


Wollemia
(Wollemia nobilis)

Wollemia är ett flerstammigt träd som i naturen kan bli upp till 40 meter högt. Det är uråldrigt, men skapade sensation då arten i fält upptäcktes som ny för vetenskapen så sent som 1994. Orört av människan tycks det ha överlevt endast i några djupa och otillgängliga sandstensraviner i Wollemi National Park, knappt 20 mil nordväst om mångmiljonstaden Sydney i östra Australien.
Wollemia betraktas som ett levande fossil som hade sin blomstringstid under juratiden, för 100 till 200 miljoner år sedan. Det räknas till familjen Araucariaceae och dess närmaste släktingar är arterna i brödgrans- och kaunisläktena – det för allmänheten mest bekanta bland dessa träd är Araucaria araucana, vars korrekta svenska namn är brödgran även om man ofta hör det kallas för ”apskräck”.
Wollemian är unik i det att grenarna nästan aldrig förgrenar sig vidare. Efter några år växer det ut en kotte, han- eller honkotte, i grenspetsen och efter att kottarna har mognat dör hela grenen och lossnar från trädet, samtidigt som nya grenar växer ut från sovande knoppar på den mycket säregna stammen – en brunknottrig historia som har liknats vid bubblande men stelnad mjölkchoklad.
Knappt 100 träd finns kvar i naturen. De växer på tre lokaler inom ett litet begränsat område. Den genetiska variationen är med andra ord mycket smal, och man tror att arten någon gång har passerat en så kallad genetisk flaskhals med enbart ett eller ett par kvarvarande levande individ.
Vårt exemplar av denna unika växt står att finna i växthusens speciella avdelning för södra halvklotet.
 
 
uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m