Att läsa växtskylten

Det som skiljer en botanisk trädgård från en vanlig park är bland annat att växterna som odlas här har en ”stamtavla”. Man vet var de kommer ifrån, när de kom till trädgården, vilken familj, släkt och art de tillhör. Allt detta kan man utläsa av den lilla skylten som st��r vid växten. Det är denna information som gör att man kan kalla de växter vi har i Botaniska trädgården för vetenskapliga samlingar.

 

Vad betyder växtskylten

 

Visste du att:

- familjenamnen alltid slutar på -aceae?
- släktnamnet skrivs med stor bokstav och artepitetet med liten?
- sortnamnet skrivs inom enkelt ’citationstecken’?
- vetenskapliga namn kursiveras i löpande text?

uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m