Änggårdsbergen

Änggårdsbergen

 

Reservatet är unikt då det, trots att det är omgärdat av stadsbebyggelse, innefattaren mosaik av olika naturtyper såsom ljunghedar, ädellövskogar, skogstjärnar med omgivande myrmarker, al- och björksumpskogar mm

 

Tack vare en donation från en privatperson, Rolf Ivar Johnsson, har Göteborgs botaniska trädgård tillsammans med Mölndals stad 2012-2013 arbetat med att öka tillgängligheten till naturreservatet Änggårdsbergen. Det finnsnu nya vägvisare i hela reservatet, nya reservatsskylta, broschyr med karta, en tillgänglighetsanpassad promenadslinga med nya bänkar runt Finnsmossen, en vändplats utanför Japangrinden, ett vindskydd vid Trindemosse och ekstocksbänkar längs vissa huvudvägar. Välkommen till den nya promenadslingan runt Finnsmossen i Änggårdsbergen!

 

Arboretet

I Änggårdsbergens naturreservat finns också större delen av Botaniska trädsamling, arboretum. För närvarande innehåller planteringarna 6.000 träd fördelade på 500 bestånd som sammanlagt täcker 15 hektar. Cirka 300 arter finns representerade i arboretet och nya träd planteras alltjämt. Läs mer

 

Det är Länsstyrelsen som tillsammans med Botaniska trädgården och Mölndals stad idag har skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat. Framöver kommer ansvaret att gå över till Göteborgs stad.

 

Cykling

Det är tillåtet att cykla i Änggårdsbergen enligt allemansrätten som gäller inom naturreservat, men denna rätt innebär också skyldigheter. Man får inte cykla i de trädbestånd som utgör Botaniskas arboretum eller på hällmarker. Det är också viktigt att veta att gående har företräde på gångstigarna.

 

Mountainbikes

Botaniska arbetar idag för att vissa områden blir upprustade för cykling med mountainbike vilket skulle innebära att andra delar av reservatet blir fredade på samma sätt som man har anlagt speciella vägar för ridning.

Det finns tyvärr idag en konfliktfylld relation mellan fotgängare och cyklister i reservatet. Eftersom det är tillåtet att gå, springa cykla och ha med kopplad hund i reservatet kan vi bara vädja till allas goda omdöme och hänsynstagande.

Vad lagen säger om de regler som gäller i ett naturreservat kan du läsa här. Brott mot gällande lagstiftning ska anmälas till polisen.

 

För cykling

 

För hundar

 

Broschyren med karta finns att hämta i vår butik. Eller ladda ner den här:


Änggårdsbergens broschyr

Endast karta

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m