Alexandre Antonelli

Vetenskaplig intendent i Göteborgs botaniska trädgård

Mitt arbete på Göteborgs botaniska trädgård handlar om att tillföra botanisk kompetens till våra utställningar, leda arbetet med kunskapsuppbyggnad, utveckla de botaniska samlingarna (främst från tropiska och subtropiska områden) samt att förmedla kunskap både inåt i förvaltningen och utåt mot omvärlden.

 

Jag arbetar också för att förstärka samarbetet mellan Trädgården och Göteborgs universitet, där jag ingår i ämnesgruppen "Systematik och Biodiversitet" vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper. Samarbetet handlar främst om utbyte av växtmaterial och taxonomisk expertis, handledning av examensarbetare, gemensamma seminarier samt undervisning på avancerad nivå.

 

Forskning

Tack vare extern finansiering och ett väletablerat internationellt nätverk har jag även kunnat fortsätta bedriva botanisk forskning. Under snart 10 år har jag studerat evolutionen av den biologiska mångfalden i tropiska Amerika. Arbetet har lett till ett flertal vetenskapliga publikationer och nya rön om uppkomsten och utvecklingen av denna extremt artrika världsdel. På mina forskningsresor har jag kunnat samla värdefullt växtmaterial till både forskning och Trädgårdens permanenta utställningar i växthusen.

 

Mer om Alexandre Antonellis forskning

Alexandre Antonellis forskningshemsida [in English]

Alexandre Antonelli

Alexandre Antonelli
Göteborgs Botaniska Trädgård
Carl Skottsbergs gata 22A
413 19 Göteborg

Tfn: 0703-989570
Fax: 031-741 1109

 

uiqt|wBitm%xivlzm5iv|wvmttqH%vozmoqwv5{mitm%xivlzm5iv|wvmttqH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m