Mari Källersjö

Prefekt i Göteborgs botaniska trädgård

Som prefekt och förvaltningschef leder och utvecklar jag verksamheten i Botaniska trädgården enligt de uppdrag vi får från Västra Götalandsregionen och vår styrelse. Jag har det övergripande ansvaret för trädgården, publika arrangemang och det vetenskapliga arbetet. Jag är också professor och examinator i växtsystematik och biodiversitet vid Institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.

 

Min bakgrund

Jag disputerade i växtsystematik vid Stockholms universitet år 1990. Min avhandling handlar om Sydafrikanska Anthemideae (prästkrageväxter) som tillhör de korgblommiga växterna (Asteraceae). Därefter var jag under två år i USA, först vid Louisiana State University och sedan Smithsonian Institution, och lärde mig den då nya DNA-tekniken. Tillbaka i Sverige igen byggde jag upp ett DNA-laboratorium (Molekylärsystematiska laboratoriet) vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Jag fortsatte arbeta för Naturhistoriska riksmuseet fram till 2008, de sista åren som chef för Forskningsavdelningen.

 

Forskning

Min forskning handlar framför allt om släktskapsstudier med hjälp av DNA information. Jag har också utvecklat analysmetoder för att hantera och analysera den enorma mängd data som DNA-studier skapar. Jag har arbetat med ett brett urval av organismer, inte bara växter utan också med olika djur och svampar. Studierna har handlat om allt från inomartsvariation till släktskapsstudier av allt levande. Just nu arbetar jag med en studie av ringblommeväxterna (Calenduleae) och en genetisk undersökning av den sällsynta fetmaskrosen (Taraxacum obtusilobum).

 

Aktuella uppdrag

Jag deltar sedan 2009 i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper för finansiering av forskningsinfrastrukturer. Jag ingår även i Styrgruppen för Svenska Artprojekter. Dessutom är jag ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Med början 2012 representerar jag de svenska botaniska trädgårdarna i Botanic Gardens Conservation International (BGCI). I slutet av 2011 ingick jag i en internationell panel som på uppdrag av Finlands Akademi utvärderade ekologisk och evolutionär forskning vid finska universitet och forskningsinstitutioner.

Mari Källersjö

Mari Källersjö
Göteborgs botaniska trädgård
Carl Skottsbergs gata 22A
413 19 Göteborg

0703-613988
 

 

Mina publikationer

uiqt|wBuizq5sittmz{rwH%vozmoqwv5{muizq5sittmz{rwH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kmkqtqi5%wiptmvH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%wiptmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m