Håkan Pleijel

Håkan Pleijel är professor vid institutionen för biologi och miljövetenskaper,
Göteborgs universitet. Han disputerade 1994 i fysiologisk botanik och har varit lärare och forskare i miljövetenskap vid Göteborgs universitet sedan år 2000.
Kontakt: Håkan Pleijel

 

Rödklöver

Synliga ozonskador på rödklöver (Trifolium pratense).

 

FAKTA OZON

Ozon är en gas som finns på 10-40 km höjd i atmosfären. Den skyddar mot solens ultravioletta strålning och är livsviktig för livet på jorden. Ozon bildas också vid markytan när kväveoxider och flyktiga organiska kolväten reagerar med solljus. Det marknära ozonet är en luftförorening som skadar människor och växter.

 

FAKTA KLYVÖPPNINGAR

Klyvöppningar är små öppningar som finns på växternas blad. Genom att öppna och stänga klyvöppningarna reglerar växterna gasutbytet med den omgivande luften. Ur den luft som kommer in genom öppningarna tas koldioxid upp till fotosyntesen. När det är torrt stängs klyvöppningarna för att växten inte ska förlora vatten genom avdunstning.

uiqt|wBpisiv5xtmqrmtHjqwmv%v5o}5{muiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m