Fjällvallmo

Fjällvallmo
Fjällvallmo (Papaver radicatum) är en flerårig ört. I juni-juli blommar den med ljusgula blommor på en upp till två dm lång bladlös stjälk. De ludna bladen sitter i rosett vid markytan.

 

Fjällvallmo växer på kalkrik och grusig mark i nordligaste Norrland. Framför allt förekommer den på fjällryggar, klippor och rasmarker. Det finns flera underarter av fjällvallmo. I Sverige förekommer bara underarten lappvallmo (spp. hyperboreum) naturligt.

 

I Sverige är fjällvallmo mycket sällsynt. Antalet reproduktiva individer i Sverige uppskattas till ca 5000 fördelat på ca 20 lokaler. Det finns inga tecken på att antalet minskar men utbredningsområdet är mycket fragmenterat. Därför bedöms den som nära hotad (NT) i Rödlistan 2010.

 

Fjällvallmo är fridlyst. Fjällvallmon som odlas i Botaniska trädgården kommer från frön insamlade i Norge som fåtts genom fröbyte.

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m