Möt forskarna

Här kan du läsa mer om forskarna och forskningen som pågår i Botaniska trädgården.

Möt forskarna i Botaniska trädgården

 • Björn Aldén

  Björn Aldén

  Björn Aldén är vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården. Läs mer om hur han ser till att odlade växter namnsätts rätt.

 • Alexandre Antonelli

  Alexandre Antonelli

  Alexandre Antonelli är vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården och forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Läs mer om hur han undersöker varför artrikedomen är så stor just i Amazonas.

 • Mats Havström

  Mats Havström

  Mats Havström är vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.Läs om hans arbete med att bevara hotade växtarter.

 • Jenny Klingberg

  Jenny Klingberg

  Grönskan har stor betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv och det finns ett behov av att synliggöra dess värde. Jenny Klingberg kartlägger grönskan i Göteborg och undersöker hur den bidrar till att rena luften vi andas.

 • Åsa Krüger

  Åsa Krüger

  Åsa Krüger är vetenskaplig intendent med ansvar för växtsamlingarna i de varma växthusen i Botaniska. Läs mer om hennes arbete och bakgrund.

 • Eva Sahlin

  Eva Sahlin

  Eva Sahlin har doktorerat vid SLU Alnarp och Institutet för stressmedicin. Läs om hur hon undersöker betydelsen av natur och trädgård när personer med en stressrelaterad sjukdom rehabiliteras vid Gröna Rehab.

 • Henrik Sjöman

  Henrik Sjöman är vetenskaplig intendent med ansvar för samlingarna av vedartat växtmaterial, dvs träd och buskar i Botaniska. Läs mer om hans arbete och bakgrund.

 • Henrik Zetterlund

  Henrik Zetterlund

  Henrik Zetterlund är hortikulturell intendent i Botaniska trädgården. Läs om några av hans favoritväxter, de vackra nunneörterna (Corydalis).

Möt forskare vid Göteborgs universitet

 • Åslög Dahl

  Åslög Dahl

  Åslög Dahl, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, vill förbättra pollenprognoserna för att öka allergikers livskvalitet.

 • Bengt Gunnarsson

  Bengt Gunnarsson

  Bengt Gunnarsson, professor vid institutionen för biologi och miljö-vetenskap, Göteborgs universitet, undersöker hur stadsnära natur ska skötas för att både människor och hotade arter ska trivas.

 • Frank Götmark

  Frank Götmark

  Frank Götmark, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet, studerar naturvård, träd och buskar, ekens biologi och skötsel av naturvårdsområden.

 • Bengt Oxelman

  Bengt Oxelman

  Bengt Oxelman, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, avslöjar glimsläktets (Silene) hemligheter med DNA-studier.

 • Håkan Pleijel

  Håkan Pleijel

  Håkan Pleijel, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet, studerar hur skördarnas storlek och kvalitet påverkas av luftföroreningar och klimatförändringar.

 • Göran Wallin

  Göran Wallin

  Göran Wallin, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, berättar om hur skogstillväxt kan bromsa uppvärmningen av klimatet.

uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m