ODLING & KULTURVÄXTER

Odling och kulturväxter
Trädgårdsodlingen utvecklas ständigt i Botaniska trädgården. Nya prydnadsväxter prövas för att se om de är lämpliga att odla i vårt klimat. Hur används de odlade växterna och hur får de sina namn? 
Mer om odling och kulturväxter
uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m