Växter och klimatförändringar

Klimatförändringar

Människans utsläpp av växthusgaser gör att jordens klimat blir varmare. Forskningen i Botaniska trädg��rden lär oss mer om hur klimatförändringarna påverkar växter och ekosystem. Dessutom arbetar vi för att rädda hotade arter.

De senaste 100 åren har jordens medeltemperatur ökat med 0,74 °C. Detta får till följd att medeltemperaturen i Arktis ökar nästan dubbelt så fort. Is och snötäcket minskar och havsytan höjs. Jordens klimat håller utan tvivel på att förändras. Enligt FN:s klimatpanel IPCC  beror det mycket sannolikt på människans utsläpp av växthusgaser till atmosfären.

 

Vilka arter som trivs och växer på en plats beror till stor del på klimatet. Klimatförändringen gör att en mängd arter är på väg att bli utsatta för klimatförhållanden som de har svårt att klara av. Dessutom kan andra konkurrerande arter som trivs i det nya klimatet etablera sig, och tränga ut de gamla. En del av dagens ekosystem kan då förändras eller helt försvinna. Det är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden och många enskilda arter kan slås ut.

 

Uppvärmningen påverkar redan ekosystemen och den biologiska mångfalden. Utbredningen av arter förändras, tidpunkten för blomning ändras och antalet utbrott av skadedjur och sjukdomar blir fler. Forskningen i Botaniska trädgården lär oss mer om hur klimatförändringarna påverkar växter och ekosystem. Ökad kunskap krävs för att kunna motverka negativa effekter och underlätta anpassning till framtida klimat.

Exempel på forskning om växter och klimatförändringar

Ozonskador på växter
Hur kommer risken för ozonskador på växterna förändras i framtida klimat?
Mer om klimat och marknära ozon

Klimat och skogstillväxt
Kan skogstillväxt bromsa uppvärmningen av klimatet?
Mer om skogstillväxt och klimat

Fältkammare
Hur påverkas skördarnas storlek och kvalitet av luftföroreningar och klimatförändringar?
Mer om påverkan på skördarna

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m