Natur, trädgård och hälsa

Trädgård och hälsa

Forskning visar att natur och trädgård har en mycket positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Botaniska trädgården arbetar för att utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö.

Forskningen visar att tillgång till natur och trädgård gör att patienter tillfrisknar fortare, anställda blir mindre stressade och dagisbarn får bättre motorik och högre koncentrationsförmåga. Även utsikt mot naturen från ett fönster har positiva effekter. Det behövs alltså inte någon vildmarksvistelse för att ta del av naturens positiva effekter.

 

Fler och fler människor flyttar in till städerna. Det gör att trädgårdar, parker, grönområden och tätortsnära skogar får ökad betydelse för människors rekreation och friluftsliv. Dessa områden är mycket viktiga av den enkla anledningen att de är nära och lätt åtkomliga för många människor.

 

Ökad förståelse för hur och varför natur och trädgård har positiva effekter på vår hälsa kan leda till många fördelar både för den enskilda människan och samhället. Botaniska trädgården har sammanställt forskningsresultat kring naturens och trädgårdens betydelse för hälsan. Publikationerna finns att köpa i Botaniska trädgårdens butik. Mer information om litteratur finns på Gröna Rehabs hemsida.

Exempel på forskning om natur, trädgård och hälsa

Naturen minskar stress
Vad har natur och trädgård för betydelse vid rehabilitering av stressrelatreda ohälsa i anslutning till Gröna Rehab?
Mer om hur naturen minskar stress

Pollenprognoser
Hur kan pollenprognoserna förbättras och öka livskvaliteten hos allergiker?
Mer om pollen och hälsa

Stadsnära natur
Hur ska stadsnära natur skötas för att både människor och hotade arter ska trivas?
Mer om stadsnära natur

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m