Forskning och samlingar

Forskning och utveckling är en viktig del av Botaniska trädgårdens verksamhet. Här undersöks växternas mångfald, släktskap och utveckling. Naturens och trädgårdens betydelse för vår hälsa är ett annat tema. Dessutom arbetar vi med att bevara utrotningshotade arter och utveckla trädgårdsodlingen.Forskningsteman

 • Växtvärldens mångfald

  En stor del av forskningen i Botaniska trädgården handlar om att beskriva växtvärldens mångfald av arter. Sådan kunskap är ovärderlig för att till exempel kunna bedöma vilka arter som är utrotningshotade.

 • Odling och kulturväxter

  Trädgårdsodlingen utvecklas ständigt i Botaniska trädgården. Nya prydnadsväxter prövas för att se om de är lämpliga att odla i vårt klimat. Hur används de odlade växterna och hur får de sina namn?

 • Rädda och bevara

  Många växter är utrotningshotade. Ett sätt att rädda dem är odling utanför den naturliga livsmiljön, till exempel i Botaniska trädgården. Men hur får vi växterna att trivas, trots annorlunda klimat och miljö?

 • Natur, trädgård och hälsa

  Att vistas i natur och trädgård lindrar stress och ökar människans välbefinnande. I Botaniska trädgården pågår forskning om hur natur och trädgård kan underlätta rehabiliteringen av människor som är sjuka på grund av stress.

 • Växter och klimatförändringar

  Jordens klimat håller på att bli varmare. I Botaniska trädgården märker vi redan att uppvärmningen påverkar växterna, till exempel tidigare vårblomning. Hur påverkas ekosystemen och mångfalden av arter?

 • Park i Göteborg

  Ekosystemtjänster av stadens träd

  Ekosystemtjänster är de varor, tjänster och upplevelser som naturen ger oss människor och som ökar vårt välbefinnande. Några av Botaniska trädgårdens forskare studerar hur stadens grönska bidrar till olika ekosystemtjänster.

Aktuellt

 • Nytt centrum för biologisk mångfald till Göteborg

  29 december 2016

  Vid årsskiftet startar en centrumbildning, Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier, berättar professor Alexandre Antonelli, som är föreståndare för det nya centret.

 • Framtidens forskningsledare

  21 december 2016

  Botaniskas vetenskapliga intendent Alexandre Antonelli har utsetts till en av Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

 • Forskningsresa till USA

  18 oktober 2016

  I september 2016 åkte Henrik Sjöman och Henning Pettersson, från Botaniska på en tre veckor lång forskningsresa till Appalacherna i östra USA. Under denna spännande expedition studerades många träd och buskar med potential att odlas i Sverige.

Samarbete med Göteborgs universitet

Botaniska trädgården har ett nära samarbete med Göteborgs universitet. Här hittar du en sammanställning över gemensamma aktiviteter för 2015.

Samarbete GU 2015

 

uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m