Botaniska trädgårdens förlag

 
Botaniska trädgårdens förlag spänner över ett vitt botaniskt och kulturellt område. De flesta skrifter är skrivna av trädgårdens anställda. 
 

Beställ via e-post till:  

Omslag Beskrivning
Kenneth Karlsson: En vandring i Botaniska - Guide till Göteborgs botaniska trädgård, 110 sidor, 150x210 mm, ISBN 978-91-87068-51-5
Här får läsaren följa med på en rundtur genom Göteborgs botaniska trädgård och stifta bekantskap med såväl enskilda växter som de skilda trädgårdsrummens historia.
Författaren Kenneth Karlsson är en flitigt anlitad guide i Botaniska trädgården.
Pris: 100 kr
Magnus Neuendorf: Kryddor
Utgiven 2009. häftad, 109 s. Format: A5. ISBN 978-91-87068-46-2
Magnus Neuendorf, mångårig tropikintendent vid Göteborgs botaniska trädgård, berättar om kryddornas botaniska och kulinariska hstoria i boken Kryddor.  Framförallt är hans verk en noggrann genomgång av de kryddor vi idag kan använda i vår matlagning och möter i handeln.
Pris: 100 kr
Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?
Helen Ekvall: Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?
Utgiven 2012, häftad, 17 s. Format: A5. ISBN 978-91-87068-54-6.
I skriften presenteras en liten forskningssammanställning i ämnet utomhuspedagogik.  Den ger dig argument för att det är bra att vara ute och att utomhuspedagogik kan stärka barn fysiskt, psykiskt och socialt. Kanske kan du som pedagog, folkhjälsoplanerare, förtroendevald, beslutsfattare eller förälder påverka en verksamhet i din närhet mot en mer fysiskt aktiv och grönare inriktning?
Pris: 20:-
   
Begonia - glömda skönheter
Magnus Neuendorf: Begonia - glömda skönheter.
Utgiven 2010, häftad, 24 s. Format: A5.
Begoniahuset i Botaniskas växthus rymmer ca 100 olika arter och hybrider av denna klassiska krukväxt som kan anta förbluffande många olika former. 2009 byggdes Begoniahuset om och i samband med återinvigningen visades under sommaren en begoniautställning - "Glömda skönheter, begonians återkomst". I denna skrift med samma namn får du veta mer.
Pris: 40:-
Orkidéskrift
Magnus Neuendorf – Ingemar Johansson: Förföriska skönheter – Från orkidéernas fantastiska värld
Utgiven 2009, häftad, 32 s. Format: A5. ISBN 978-91-87068-48-5.
En sammanställning av text och bild från vår stora sommarutställning om orkidéer, Förföriska skönheter, i växthusen 2009. Här kan man läsa såväl om orkidéfamiljen i stort, dess livsformer och biologi, som om enskilda släkten och arter, t.ex. vanilj som är den enda egentliga nyttoväxten bland världens alla 22.500 orkidéarter eller fladdermusorkidéns minst sagt halsbrytande sexualliv, där besökande bin förlamas – allt för att pollinationen ska bli framgångsrik. Ett särskilt avsnitt handlar om Charles Darwin och hans starka intresse för – som han själv uttryckte det – »orkidéernas olika knep för att bli pollinerade av insekter«.
Pris: 40:-
Köttätande växt
Magnus Neuendorf: Glupska skönheter – om växter som äter kött
Utgiven 2008, häftad, 39 s. Format: A5. ISBN 978-91-87068-46-1.
De karnivora – eller köttätande – växterna hör till naturens mest fascinerande livsformer. Fångstmekanismerna är många, varierande och djävulskt raffinerade. Här berättar vår tropikbotanist initierat och livfullt om de tio vanligaste släktena av dessa växtvärldens särlingar.
Pris: 75:-
Aboretum
Björn Aldén: Landskapsarboretet i Göteborgs botaniska trädgård
Utgiven 2006.häftad med laminerat omslag, 144 s,  Format: 170x275 mm. ISBN 91-87068-42-7.
Björn Aldén, intendent och dendrolog (trädexpert) vid Göteborgs botaniska trädgård, berättar här Arboretets spännande historia, alltifrån anläggandet i början av 1950-talet till senare tiders expeditioner, då sådana exklusiviteter som himalajaceder och marockogran har hemförts till trädgården. Hans bok formar sig till en veritabel översikt av trädens mångfald och rikedom världen över. Rikt illustrerad, beståndskartor ingår.
Pris 195:-
Göteborgs botaniska trädgård
Folke Eriksson: Göteborgs Botaniska Trädgård
Kartongband 74 s. Format: 210x255 mm. ISBN 91-0729-080-6.
 Denna historik över trädgården är rikt illustrerad och utgavs 1991 tillsammans med Tre Böckers förlag.
Pris 60:-
Halva världens växter
Magnus Neuendorf - Ingemar Johansson: Halva världens växter Utgiven 2002, häftad, 128 s. Format: 130x210 mm. ISBN 91-87068-34-6.
Boken är på en och samma gång en guide till växthusen i trädgården och en introduktion till den rika växtvärld som finns på andra breddgrader än vår egen. Författarna berättar kunnigt och engagerat om hemligheterna bakom speciella växttyper som orkidéer, epifyter och "köttätande" växter. Bortåt 60 växter bestås därtill med egna, ingående presentationer. Illustrerad med färgbilder av Magnus Neuendorf m.fl. samt teckningar av Marianne Erlandsson.
Pris 90:-
Lin det mycket nyttiga

Ingvar Nordin: Lin - det mycket nyttiga
Andra, reviderade upplagan, utgiven 2002, häftad , 46 s. Format: 130x210 mm. ISBN 91-87068-35-4.
Det här är en exposé på bred front över linet, dess botanik, kulturhistoria och speciella egenskaper, framför allt som spånadsväxt. Ett särskilt avsnitt ägnas åt brännässla och hampa - gamla klassiska spånadsväxter båda. Skriften gavs första gången ut 1990. Författaren har i denna upplaga reviderat framställningen och anpassat den till linets ställning idag.

Pris 50:-

Örtgården
Ingemar Johansson: Örtagården
Utgiven 2000, häftad, 48 s. Format: A5. ISBN 91-87068-32-X.
En skrift som med utgångspunkt från vår egen avdelning i trädgården inte bara skisserar örtagårdarnas historia i stort, utan dessutom bjuder på porträtt av ett antal klassiska krydd- och medicinalväxter. Allt från apotekarros till vitlök. Författaren har särskilt lagt sig vinn om att lyfta fram växternas kulturhistoria i ett modernt och kritiskt perspektiv. Illustrerad med betagande akvareller av Tuija Meriläinen.
Pris 40:-
Carl Skottsberg
Gunnar Weimarck: Carl Skottsberg
Utgiven 2003, häftad, 24 s. Format: A5. ISBN 91-87068-38-9.
Ett porträtt av Botans förste prefekt, den mångsidige Carl Skottsberg, tecknat av hans sentida efterföljare Gunnar Weimarck. Illustrerad, bland annat med tidstypiska foton från Skottsbergs medverkan i Otto Nordenskjölds sydpolsexpedition 1902-1903.
SLUTSÅLD Ladda hem en gratis pdf av skriften!
Linné i Västsverige
Bengt Jonsell: Linné i Västsverige
Utgiven 2007, häftad, 24 s. Format: A5. ISBN 978-91-87068-43-0.
Carl Skottsbergs-föreläsningen 2006 ägnades åt Carl von Linnés västgötaresa 1746. Det var Bengt Jonsell, f.d. chef för Bergianska trädgården i Stockholm och huvudredaktör för Flora Nordica som stod för framställningen, och som ett inslag i 300-årsfirandet av Linné 2007 gav Göteborgs botaniska trädgård ut Jonsells föreläsning samma år.
Pris: 5:-
   
Växtvärldens värstingar
Lennart Engstrand: Växtvärldens värstingar
Utgiven 2003, häftad, 24 s. Format: A5. ISBN 91-87068-37-0.
Lennart Engstrand - f.d. chef för Lunds botaniska trädgård och välkänd radioröst - levererade år 2002 en av de mest uppskattade Carl Skottsbergsföreläsningarna någonsin, då han presenterade Växtvärldens värstingar, som int e bara är ett kuriosakabinett utan även ger fängslande inblickar i olika växters utveckling och anpassning under extrema förhållanden.
Pris: 5:-
Att hålla ordning på arter och s läkten
Gunnar Weimarck: Sydafrikas natur och växtvärld.
Utgiven 2007, häftad, 48 s. Format: A5. ISBN 978-91-87068-44-7.
Sydafrika är ett av världens mest spännande områden botaniskt sett. Gunnar Weimarck berättar här om landets biologiska särart i ett helhetsperspektiv. Illustrerad med utomordenliga bilder av författaren.
Pris: 40:-
Myxomyceter
Uno Eliasson: Myxomyceter. Slemsvampar i Göteborgs Botaniska Trädgårds Naturpark
Utgiven 1976, häftad, 76 s. Format: A5.
En populärvetenskaplig framställning av den speciella grupp av organismer som kallas myxomyceter eller slemsvampar utifrån deras förekomst i vår naturpark (Vitsippsdalen), där det naturliga kretsloppet tillåts att fortgå ostört.
Pris: 10:-
E tt gott och friskare liv som äldre
Ingemar Norling & Eva-Lena Larsson: Ett gott och friskare liv som äldre – för en aktiv livsstil i natur och trädgård
Utgiven 2004, häftad 24 s. Format: A5. ISBN 91-87068-39-7.
Denna skrift lyfter fram den nya forskning som pekar på de starka sambanden mellan natur, trädgård, hälsa och livsstil. En positiv aktivitet i naturmiljö har visat sig »bäst i test« för att bygga upp kroppen fysiskt och psykiskt. En sammanfattning av aktuell äldreforskning med anknytning till rekreation i natur och trädgård.
Pris: 20:-
Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa...
Ingemar Norling: Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet
Utgiven 2001, häftad, 16 s. Format: A5. ISBN 91-87068-33-8.
Att vi mår bra i naturen och i trädgården är en gammal sanning, för att inte s äga ett axiom. I mer officiella sammanhang har det tidigare ibland funnits en tendens att vifta undan sådana argument som känslopjåsk. Nu finns emellertid modern forskning som på oantastlig, vetenskaplig grund stöder den gamla sanningen. Den här skriften är en lättfattlig sammanställning av det aktuella forskningsläget.
Pris: 15:-
Tropiska livsformer
Bertil Ståhl: Tropiska livsformer. Märkliga anpassningar hos tropiska växter
Utgiven 1999, häftad, 20 s. Format: A5. ISBN 91-87068-30-3.
Skriften tillkom som ett supplement till en utställning om tropiska livsformer som trädgården arrangerade 1999. Tropikerna hyser världens i särklass rika ste ekosystem. Då är det inte så konstigt att de är mycket rika på märkliga livsformer. Här berättas om plank- och styltr&o uml;tter, lianer, fladdermuspollinering, trädstrypare och mycket mer.
Pris: 10:-
 
 
   
  
uiqt|wBivvm||m5{|zivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5j}|qsmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5j}|qsmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5j}|qsmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m