Noli me tangere: 16 apr - 30 sep

noli me tangere

De två konstprojekten ”Alkonblåvinge” och ”Noli me tangere”  handlar om beroendeförhållandet mellan människa – natur – samhälle och är gjorda av den norska konstnärsgruppen F 36.

 

Alkonblåvinge – är en keramisk installation och visas i  Smitska dalen. Högt uppe bland träden kan en flock av blå vingliknande objekter upptäckas.  

 

Noli me tangere – (latin; Rör mig inte), är en utställning med teckningar och små och stora fröliknande keramiska objekt som visas i Floras rike. Titteln kommer fra blomman som på tyska heter ”Rör mig inte”. Efter avblomming fylls den til bredden med frö. Først vid beröring sprängs frökapseln och fröna sprids för alla vindar.

 

Inspirationen til projekten kommer från utrotningshotade arter och det interessanta beroendeförhållandet mellan fjärilen Alkonblåvinge, Blåklocksarten Klockgentiana och rödmyran, och fröet som urformen för allt liv.

 

Beroendeförhållandet mellan Alkonblåvingen, Klockgentianan och Rödmyran: Alkonblåvingen är en hotad fjäril som är helt beroende av växten Klockgentiana (en blåklocka) och speciella rödmyror för att överleva. Alkonblåvinge finns idag bara i sydvästra Sverige; i Västra Götalands, Hallands och Skåne län. Blåvingehonan lägger sina ägg på Klockgentianans knopp I juli. Ägget blir til en larv som äter från blomman til den släpper taget och faller ner på marken. Den ligger på marken tills den blir upplockad av rödmyran. Myrorna bär den till sitt bo där larven livnär sig dels på myrornas byten och dels på myrlarver. Alkonblåvingelarven växer klart och förpuppas I trygghet i myrboet. Ovan jord riskerar den att bli uppäten. När larven är färdigutvecklad, klättrar den upp på en växt, brer ut sina vingar så de får torka och den kan flyga iväg. Alkonblåvingen och Klockgentianan står på den svenska rödlistan över hotade arter och har egna åtgärdsprogram som skal hindra att de utrotas. Myrorna klarar sig själva.

 

Fröet är urformen för allt liv och grunden för jordens mångfald. Fröet är också basen för många näringskjedjor, där en art är beroende av en annan för att överleva i detta komplexa nätverk av relationer som finns i våra ekosystem. Utställningen visar frö inspirert från bland annat drakblomman, hundetunga och dvärgtisteln. Hur kan dessa förhållanden säga oss något om livet? Där samhällets, näringslivet, naturens och människans behov ofta kämpar mot varandra och inte är lätt att förena med ett hållbart samhälle.

 

 

Kunstnergruppen F36 består av Kirsten Selmer, Riri Green, Jutta Nestegaard, Pippip Ferner,

Ana Maria Lopez, Maina Movig och Stina Gellein. Gruppen har sitt utspring från Norge, Sverige, Colombia och Tyskland och arbetar med gemensamma projekt under namnet F36, vid sidan av egen konstnärsverksamhet.

 


Plats: Floras Rike

Tid: kl. 10 - 19

 

 

Kunstnergruppen F36

uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m