Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Alla vill ha friskare, gladare och smartare barn – frågan är hur vi kommer dit. Den spontana leken utomhus har minskat liksom kontakten med naturen och trots ökad materiell standard är fler barn i dag fysiskt inaktiva, överviktiga och mår psykiskt dåligt. Hur vänder vi trenden?

 

Forskningen visar att utomhuspedagogik ger en högre fysisk aktivitetsnivå än traditionell klassrumsundervisning. Vid undervisning utomhus ökar också koncentrations- och inlärningsförmågan och detta kan användas som ett redskap för att underlätta för barn med till exempel ADHD i en lärandesituation. Utomhuspedagogik minskar stress hos elever och förbättrar psykisk hälsa.

 

Kurser

Botaniska trädgårdens undervisning håller kurser inom ämnet.

Ett exempel är  Att lära in ute i skolträdgården

 

Forskningsöversikt

Göteborgs botaniska trädgård arbetar sedan många år tillbaka med utomhuspedagogik i olika former. Ambitionen är att utvecklas inom detta område. Botaniskas pedagog, Helen Ekvall, har i samarbete med Folkhälsokommitténs sekretariat i Västra Götalandsregionen publicerat en forskningsöversikt om utomhuspedagogik och barns hälsa.

 

Forskningsöversikt om utomhuspedagogik och barns hälsa

Populärvetenskaplig översikt om utomhuspedagogik och barns hälsa

Utomhuspedagogik

Vår pedagog Helen Ekvall har skrivit en populärvetenskaplig skrift om utomhuspedagogik baserad på hennes forskningsöversikt i ämnet.

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Läs mer om utomhuspedagogiken i Botaniska trädgården här:

Utomhuspedagogik i Botaniska trädgården Outdoor education

Länkar till natur och hälsa

Nationellt centrum för utomhuspedagogik Naturskoleföreningen Frisk i naturen Utenavet Gröna Rehab

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m