Demonstrationskomposten

Demonstrationskomposten
Komposten är trädgårdens hjärta. Här läggs vissna växter, grenar och avfall för att så småningom bli till ny jord. Men vad händer i komposten? Hur går processen till? Vilka är inblandade och vad krävs för ett lyckat resultat?


Botaniska trädgården har en stor egen kompostanläggning och sedan 2011 även en demonstrationskompost för pedagogiska ändamål. Här kan skolklasser fördjupa sig i ämnet kompost och utföra spännande experiment.

 

Välkommen till oss för att hämta idéer och inspiration!

 

Laborationer om nedbrytning och kompostering 

Här kan du ladda ner åtta laborationer om nedbrytning och kompostering. Materialet är sammanställt av pedagog Anna-Carin Lyrhag i bearbetning av Göteborgs botaniska trädgård. 

 

1. Vad kan komposteras?

2. Vad sker i komposten?

3. Vilka bor i komposten?

4. Vad bryts ner och vad bli kvar?

5. Vad behöver ett frö?

6. Skillnad på vanlig jord och kompostjord?

7. Vad gör daggmaskarna i jorden?

8. Vad händer med löven?

 

Botaniska trädgårdens pedagog har också en kompostlektion som passar alla årskurser!

Mer om komposten

Skottkärra

Botaniska trädgården har en demonstrationskompost för pedagogiska ändamål.

Speciella kompostmetoder

Täckodling - ett sätt att lösa sommaruppehållet?

Det finns 3 informationstavlor i demonstrationskomposten.

Att sluta kretsloppen Vad sker i komposten? Användning och nytta

Låna kompostväskan!

Kompostväska

I kompostväskan finns det du behöver för att kunna genomföra en kompostlektion på egen hand.

Innehåll kompostväskan

uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m