Personal kontaktuppgifter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW XYZ ÅÄÖ

A

Marja Abrahamsson
Leg. sjukgymnast/fysioterapeut
marja.abrahamsson@vgregion.se

Ritva Ahotupa
Trädgårdsmästare
070-7855929
ritva.ahotupa@vgregion.se

Alexandre Antonelli
Botanist
070-3989570
alexandre.antonelli@bioenv.gu.se

B

Lena Benjegård
Rehabträdgårdsmästare Gröna Rehab
lena.benjegard@vgregion.se

Anna-Lena Bondesson
Trädgårdsmästare specialist
070-7725166
anna-lena.bondesson@vgregion.se

Anna Brandin
Trädgårdsmästare
073-0979300
anna.brandin@vgregion.se

Anna Brissman
Arbetsterapeut
070-0823169
anna.brissman@vgregion.se

Monica Brolin
Trädgårdsarbetare
076-9494378
monica.brolin@vgregion.se

Jan-Erik Börjesson
Trädgårdstekniker
070-7957613
jan-erik.borjesson@vgregion.se

Per Börjesson
Servicetekniker
070-7516333
per.borjesson@vgregion.se

C

D

Eva-Marie Dahlström
Trädgårdsmästare specialist
070-7851815
eva-marie.dahlstrom@vgregion.se

Kennert Danielsson
Pedagog
070-5374864
kennert.danielsson@vgregion.se

Kemal Dedic
Drifttekniker
070-7875513
kemal.dedic@vgregion.se

E

Anna-Carin Ek
Förste trädgårdsmästare
070-4910592
anna-carin.ek@vgregion.se

Helen Ekvall
Pedagog
070-3698879
helen.ekvall@vgregion.se

F

Evamaria Ferm
Utvecklingsstrateg
070-7801010
evamaria.ferm@vgregion.se

G

Bengt Gran
Trädgårdsmästare
070-3814009
bengt.gran@vgregion.se

Lars Granath
Trädgårdsarbetare
070-6023890
lars.granath@vgregion.se

Agneta Green
Marknad och kommunikation
070-7408019
agneta.green@vgregion.se

Catarina Grengby
Trädgårdsmästare
070-7809039
catarina.grengby@vgregion.se

H

Birgitta Hagelin
Trädgårdsmästare specialist
070-3528276
birgitta.hagelin@vgregion.se

Mats Havström
Botanist/enhetschef forskning och samlingar
070-2775190
mats.havstrom@vgregion.se

I

Marika Irvine
Förste trädgårdsmästare
070-2063673
marika.irvine@vgregion.se

Christer Isaksson
Trädgårdsmästare/förman
070-7225166
christer.isaksson@vgregion.se

J

Martin Jacobsson
Servicetekniker
070-7367195
martin.jacobsson@vgregion.se

Gjermund Johnsen
Servicetekniker
070-0822257
gjermund.johnsen@vgregion.se

Göran Jungersten
Enhetschef butik och administration
070-3006564
goran.jungersten@vgregion.se

K

Jenny Klingberg
Miljöforskningsinformatör
070-3529772
jenny.klingberg@vgregion.se

Åsa Krüger
Botanist
Samlingar och Forskning
070-0205984
asa.kruger@vgregion.se

Åsa Kullin
Förste trädgårdsmästare
070-7706596
asa.kullin@vgregion.se

Mari Källersjö
Förvaltningschef
070-3613988
mari.kallersjo@vgregion.se

L

Einar Larsson
Förste trädgårdsmästare
070-7705808
einar.larsson@vgregion.se

Eva-Lena Larsson
Enhetschef Gröna Rehab och Lärande och Kommunikation
070-7380875
eva-lena.larsson@vgregion.se

M

Ann Mattelin
Inköpare butik
070-0852502
ann.mattelin@vgregion.se

N

Johan Nilsson
Trädgårdsmästare specialist
076-0524088
johan.g.nilsson@vgregion.se

Lars Nilsson
Sjukgymnast Gröna Rehab
lars.a.nilsson@vgregion.se

O

Karen Otto
Pedagog
076-9417091
karen.otto@vgregion.se

P

Henning Pettersson
Trädgårdsmästare
070-4545181
henning.pettersson@vgregion.se

Q

R

Birgitta Rohlén
Inköpare butik
072-2500303
birgitta.rohlen@vgregion.se

S

Katarina Seljée Svedberg
Leg. psykoterapeut
072-7142128
katarina.svedberg@vgregion.se

Henrik Sjöman
Botanist
070-0206356
henrik.sjoman@vgregion.se

Maria Sjöstedt
Förste trädgårdsmästare (tjänstledig)
070-7472874
maria.sjostedt@vgregion.se

Indra Södergren
Säljare butik/adm. assistent
076-282 80 68
indra.sodergren@vgregion.se

T

U

V/W

Cecilia Wahlén
Adm. koordinator
070-4548320
cecilia.wahlen@vgregion.se

Ella-Stina Wijk
Arbetsterapeut Gröna Rehab
ella-stina.wijk@vgregion.se

Björn Wretman
Trädgårsarbetare
073-0253400
bjorn.wretman@vgregion.se

X/Y/Z

Henrik Zetterlund
Botanist
070-7225165
henrik.zetterlund@vgregion.se

Micha Zurowetz
Trädgårdsmästare
070-7706554
micha.zurowetz@vgregion.se

Å/Ä/Ö

 

Senast uppdaterad: 2018-05-14 13:25