Ge ett bidrag till Botaniska trädgården

Göteborgs botaniska trädgård finansieras till ungefär hälften av Västra Götalandsregionen. Vi är beroende av inträdesavgifter och donationer för att kunna utveckla och bevara trädgården för kommande generationer.

Gåvofonden

Du kan sätta in stora eller små bidrag på bankgiro 393-4916 (ange gåvofonden). Eftersom bidragen används till utveckling, utbildning och forskning samt till verksamhet som kommer barn till godo, så är fonden skattebefriad.

Testamente

Ett testamente till Botaniska kan efter önskemål läggas till gåvofonden eller vid mycket stora belopp kan en ny fond bildas. Göteborgs botaniska trädgård består och en testamentarisk donation kommer därför även i framtiden att vara ett stöd för just Botaniskas verksamhet.
Så här kan ett giltigt testamente se ut

Särskild fond

Vid stora donationer kan en särskild fond med önskat namn skapas. Du kan också bestämma hur din donation ska användas.
Kontakta Göran Jungersten på telefon 0703-006564 eller via e-post.

Frivillig entré

Entréavgiften till Botaniska är inte obligatorisk, men vi ser gärna att man betalar minst 20 kronor. Ett litet belopp betyder mycket för Botaniska och om alla betalar blir det betydande summor.

Medlemskap i Föreningen Botaniskas Vänner

Vänföreningen stödjer Botaniska trädgårdens verksamhet. Som medlem i den stödjer du med andra ord själv Botaniska trädgården.
Botaniskas vänner

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38