Samlingar

Levande växter med känt ursprung är mycket värdefulla när växter ska beskrivas och olika arters egenskaper utforskas. Botaniska trädgården har stora samlingar av levande växter som används av forskarna.


Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:46