SNBG - Svenska nätverket för botaniska trädgårdar

Syfte

Kort beskrivning av arbetet

Del av BGCI, det internationella nätverket för bevarande av växter.


Kriterier för att vara medlem:

  • medlem i BGCI
  • uppfylla kraven för att vara en botanisk trädgård (länk)

Medlemmar

Senast uppdaterad: 2018-01-25 13:29