Botaniskas botanister

Botaniskas botanister kallas också för vetenskapliga intendenter. De har det vetenskapliga ansvaret för Botaniskas växtsamlingar. Växtsamlingarna är en viktig bas för forskning om bland annat växternas släktskap, mångfald och förutsättningar i en föränderlig miljö.

Alexandre Antonelli

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården och professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Kontakt: E-postadress
Webbsida: The Antonelli Lab

Mats Havström

Enhetschef samlingar och forskning i Botaniska trädgården.

Kontakt: E-postadress 

Åsa Krüger

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: E-postadress

Magnus Lidén

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården

Kontakt: E-postadress

Henrik Sjöman

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: E-postadress

Stina Weststrand

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: E-postadress

Henrik Zetterlund

Hortikulturell intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: E-postadress
Zetterlunds trädgårdsblogg


Senast uppdaterad: 2017-10-31 13:54