Botaniskas botanister

Botaniskas botanister kallas också för vetenskapliga intendenter. De har det vetenskapliga ansvaret för Botaniskas växtsamlingar. Växtsamlingarna är en viktig bas för forskning om bland annat växternas släktskap, mångfald och förutsättningar i en föränderlig miljö.

Alexandre Antonelli

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården och professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Kontakt: alexandre.antonelli@bioenv.gu.se
Webbsida: The Antonelli Lab

Mats Havström

Enhetschef samlingar och forskning i Botaniska trädgården.

Kontakt: mats.havstrom@vgregion.se 

Åsa Krüger

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: asa.kruger@vgregion.se

Magnus Lidén

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården

Kontakt: magnus.liden@vgregion.se

Henrik Sjöman

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: henrik.sjoman@vgregion.se

Stina Weststrand

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: stina.weststrand@vgregion.se

Henrik Zetterlund

Hortikulturell intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: henrik.zetterlund@vgregion.se
Zetterlunds trädgårdsblogg


Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:46