Två nyanställda vetenskapliga intendenter till Botaniska

Under hösten 2015 har vi välkomnat två nyanställda vetenskapliga intendenter till Botaniska, Åsa Krüger och Henrik Sjöman.

De vetenskapliga intendenterna ansvarar för våra växtsamlingar här i Botaniska. Växtsamlingarna är en viktig bas för forskning om bland annat växternas släktskap, mångfald och förutsättningar i en föränderlig miljö.

Läs mer om Åsa Krüger och hennes forskning

Läs mer om Henrik Sjöman och hans forskning

Åsa Krüger

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: asa.kruger@vgregion.se

Henrik Sjöman

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården.

Kontakt: henrik.sjoman@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-15 14:04