Historien kan lära oss om arternas klimatkänslighet

Den biologiska mångfalden på jorden minskar, och en stor anledning är det allt varmare klimatet. Men alla arter är inte lika känsliga. Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent vid Botaniska trädgården och professor i systematik och biodiversitet vid Göteborgs universitet, kartlägger vinnare och förlorare vid tidigare klimatförändringar. Det ska ge ledtrådar till vilka arter som bäst behöver skydd i dag.

Nu kan du se en film där Alexandre Antonelli, berättar om sin forskning. Filmen är bland annat inspelad i Botaniska trädgårdens växthus.

Läs hela reportaget och se filmen
Filmen på svenska
Filmen på engelska

Alexandre Antonelli

Vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården och professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Kontakt: alexandre.antonelli@bioenv.gu.se
Webbsida: The Antonelli Lab


Senast uppdaterad: 2018-05-15 14:04