Forskning & Samlingar

Forskning och utveckling är en viktig del av Botaniskas verksamhet. Här undersöks växternas mångfald, släktskap och utveckling. Naturens och trädgårdens betydelse för vår hälsa är ett annat tema. Dessutom arbetar vi med att bevara utrotningshotade arter och utveckla trädgårdsodlingen.

Forskningsnyheter från Botaniska

dionysia

Marika Irvine och Magnus Lidén från Göteborgs botaniska trädgård åkte i april 2018 till Zagrosbergen i Iran för att samla växtmaterial.

Amazonas

Många av de djur och växter som nu finns på den Amerikanska kontinenten kan spåras tillbaka till Amazonas regnskog. Det visar en ny forskningsstudie där professor Alexandre Antonelli, intendent i Botaniska trädgården i Göteborg, är huvudförfattare.

entrépartiet botaniska

Var finns näsduksträdet? Hur många arter av av alpros finns i Botaniska? Nu kan du leta upp olika arter direkt via Garden Explorer.


Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:46