Forskning & Samlingar

Forskning och utveckling är en viktig del av Botaniskas verksamhet. Här undersöks växternas mångfald, släktskap och utveckling. Naturens och trädgårdens betydelse för vår hälsa är ett annat tema. Dessutom arbetar vi med att bevara utrotningshotade arter och utveckla trädgårdsodlingen.

Forskningsnyheter från Botaniska

Forskare i Anderna

Vetenskapens värld sände 12 mars ett inslag där bland annat Botaniskas intendent Alexandre Antonelli medverkade.

trädens betydelse för staden

Trots grönskans betydelse för hälsa och miljö har förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna lett till att grönskan minskat i våra städer. En grupp forskare har därför, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas.


Senast uppdaterad: 2018-01-24 08:34