Utställningar

Botaniska har en lång tradition av att förena trädgård och konst och varje år visar vi utställningar av konstnärer inom olika områden. Ibland gör vi också egna utställningar med botanisk inriktning. Våra utställningslokaler är Floras Rike (på butikens andra våning), Växthusens utställningshus och Stolpboden. Ibland är utställningarna utomhus i trädgården.

Utställningar

Träd i skog

Fotoutställning av Bengt Olof Johansson. Floras Rike 28 mars - 1 maj. Vernissage 28 mars kl. 15-18

materia medica

Konstutställning av Elisabeth Henriksson i Floras Rike 6 maj - 9 sep. Vernissage 6 maj kl. 13.

bilder från Indien

Fotoutställning av Geetanjali Sachdev. Växthusen 13 maj - 10 juni. Vernissage 13 maj kl. 13.

Röntgenbild

Fotoutställning av Johan Brink. Växthusen 16 juni- 5 aug. Vernissage 16 juni kl 13.

Lummerväxter

Fotoutställning av Stina Weststrand, Fabian Björnstjerna och Anders Jandér. Växthusen 18 aug - 4 nov. Vernissage 18 aug kl. 13.

mended leaves

Konstutställning av Hannah Streefkerk. Floras Rike 16 sep - 4 nov.  Vernissage 16 sep kl 13.

flugsvamp

13 - 16 september. Roten. Svamputställning.

äppelutställning

15 - 23 september. Stolpboden. Utställning och sortbestämning.

pumpakalvalkad

28 okt - 4 nov. Stolpboden. Årets stora pumpautställning.


Senast uppdaterad: 2018-01-03 13:52