Surrande parker och trädgårdar

Surrande parker och trädgårdar – kampanj för ökad pollinering

Kampanjen Surrande parker och trädgårdar är ett samarbete mellan park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, SSPPG, och föreningen Svenska Bin. Kampanjen startar på Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan 22-25 mars och drar sedan igång under Pollineringsveckan 19-27 maj.

Besökare i flera av nätverket SSPPG:s parker och trädgårdar kommer i vår och sommar att kunna lära sig vilka växter som är matnyttiga för bin, fjärilar, blomflugor och andra pollinerande insekter. Lokala biodlare ska visa hur bin och biodling bidrar till pollineringen.

I Botaniska har biodlare Janne Pettersson byggt tre vackra bikupor till entrépartiet där vi också har planterat bra växter fär pollinatörer. Du kan köpa honung i butiken från Botaniskas egna bin och i Örtagården finns en visningskupa att studera.

En ny och lättillgänglig guide med bivänliga växter har tagits fram av Svenska Bin i samarbete med Swedish Society of Public Parks & Gardens och Artur Larsson på ArtDatabanken
Växtguiden innehåller ett urval av växter, lökar, buskar och träd som gynnar våra vänner pollinatörerna och som skapar uterum där de kan trivas.

Ladda ner växtguiden här!

Senast uppdaterad: 2018-06-03 14:27