Växtmarknad

Växtmarknad

5 maj i entréområdet

Gerbianska trädgården flyttar i år sin växtmarknad från Råda säteri till Botaniska. En lång rad handplockade försäljare garanterar ett spännande utbud. Pågår kl 11 - 15.

Helena Söderman håller föredrag om pioner kl 14. Pris 50 kr, biljetter köps och bokas via Botaniskas butik. Tel 010 - 473 77 77 / butiken

Preliminär lista på försäljare:

Anette Nilsson, Boäng
Botanicus
Butik Floras Rike, Botaniska
Cecilia Wingård
Elisabeth Pettersson, Spira & Gro
Gerbianska Trädgården
Helene Söderman, Piontorpet
Hvits Trädgård
Kaj Andersen från Danmark
Kirsten och Lars från Danmark
Larz Danielsson, Spezialplant
Martha Ristorp
Philip van Hilst från Nederländerna
Sara & Magnus Brenne, Nyhagens Trädgård
Ulf Sill

Senast uppdaterad: 2019-01-14 11:04