Växtmarknad

Växtmarknad

5 maj i entréområdet. Råda växtmarknad flyttar till Botaniska.

Gerbianska trädgården flyttar i år sin växtmarknad från Råda säteri till Botaniska. En lång rad handplockade försäljare garanterar ett spännande utbud. Pågår kl 11 - 15.

Helena Söderman håller föredrag om pioner kl 14. Pris 50 kr, biljetter köps och bokas via Botaniskas butik. Tel 010 - 473 77 77 / butiken

Preliminär lista på försäljare:

Anette Nilsson, Boäng
Botanicus
Butik Floras Rike, Botaniska
Cecilia Wingård
Elisabeth Pettersson, Spira & Gro
Gerbianska Trädgården
Helene Söderman, Piontorpet
Herman Geers, Nederländerna


Hvits Trädgård
Kaj Andersen, Danmark
Kirsten och Lars, Danmark
Larz Danielsson, Spezialplant
Martha Ristorp
Odlarbyrån
Philip van Hilst, Nederländerna
Sammels trädgård
Sara & Magnus Brenne, Nyhagens Trädgård
Ulf Sill


Senast uppdaterad: 2019-03-13 15:52