Lyckas med perenner

Datum

Trädgårdsmästare Anna-Carin Ek har mångårig erfarenhet av att sköta och utforma perennplanteringarna i Botaniska. Här delar hon med sig av sina erfarenheter.

Perennträdgården kl. 17. Pris 50 kr. Biljett köps i butiken.

Perenner i Botaniska

Grundtanken med Botaniskas Perennträdgård är att visa besökarna ett rikt sortiment av perenner, som finns att köpa i handeln. Dessutom är ambitionen att inom rabattens färgtema ge många små exempel på vackra kombinationer av växter.
Läs mer om Perennträdgården

Avdelningen Gramina et Flores har bland annat ett spännande sortiment av prydnasgräs.
Läs mer om Gramina et Flores


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:23