Framtidens träd i staden

Träd i urbana miljöer

22 oktober i Personalmatsalen

Botaniskas intendent Henrik Sjöman och miljöforskningsinformatör Jenny Klingberg pratar om senaste forskningen om trädens betydelse i urbana miljöer.

Personalmatsalen kl 17.30. Ingen avgift.

Senast uppdaterad: 2019-01-08 13:14