Biologiska mångfaldens dag

fascinerande växter

22 maj. Kom och fira Biologiska mångfaldens dag med oss!

I dag firas biodiversitetens dag över hela världen! Kom och fira tillsammans med Botaniska, Göteborgs universitet och Centrum för Globala Biodiversitetssudier.

Arrangemanget är en del av projektet Surrande parker som är ett samarbete mellan park‐ och trädgårdsnätverket Swedish Gardens och föreningen Svenska Bin för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen.

För hela familjen. Kl 15 – 19. 

Program kommer inom kort


Senast uppdaterad: 2018-04-10 11:48