Nyheter från Roten

Nu startar Botaniskas pedagoger ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik.

Du kan få tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande. Planen är att komma ut med fyra nummer per år.

Vill du ha nyhetsbrevet? Maila då till kennert.danielsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:24