Nyckelpigeförsöket 2018 - Forskarfredag

Nyckelpigeförsöket

I Sverige finns mer än 60 olika arter av nyckelpigor. Forskare håller på att utveckla en app som ska kunna känna igen dessa arter.

ForskarFredags massexperiment 2018 – Nyckelpigeförsöket – har många spännande ingredienser. I experimentet kommer skolelever och andra intresserade att hjälpa forskare att träna en app att känna igen Sveriges mer än 60 olika arter av nyckelpigor.

Läs mer om experimentet


Senast uppdaterad: 2019-03-13 15:42